Svesni smo Vaših prava kao kupaca i, u želji da unapredimo Vaše poverenje kada je u pitanju online kupovina, želimo da postupak reklamacije pojednostavimo što više moguće. Budite uvek slobodni da nas kontaktirate u slučaju reklamacije, a mi Vas Uveravamo Vas da ćemo svaki zahtev rešiti na obostrano zadovoljstvo i u što kraćem roku.

Napomena! Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova ili neispravnost nekog proizvoda, kao kupac ste dužni da prijavite u roku od 24h od prijema robe. Primljenu robu treba uvek proveriti po prijemu i, ako je došlo do greške, mi smo tu da je u najkraćem roku ispravimo.

Ukoliko uočite oštečenje u transportu...

Nemojte potpisivati prijem pošiljke. Zamolite kurira da sačeka dok Vi proverite da li je oštećenje na pakovanju, ukoliko ga ima, uzrokovalo oštećenje proizvoda. Ukoliko proizvod nije oštećen, potpišite prijem pošiljke.

Ukoliko ste primili pošiljku, a naknadno zaključili da ste dobili oštećen proizvod koji niste poručili ili koji ne funkcioniše, molimo Vas da sačuvate originalnu ambalažu proizvoda, slikate oštećenu ambalažu i proizvod i pošaljete slike na office@bizgroup.rs

Slanje robe na servis

Uz proizvod je neophodno da nam dostavite originalni garantni list i kopiju računa, kao i da sve komponente adekvatno upakujete, a najbolje u originalnom pakovanju i što kompletnije, kao i da napišete što detaljniji opis kvara.

adresa servisa.

Nepo System

Prve Pruge 1,
11080 Zemun, Beograd

*Fizički oštećeni proizvodi i oni koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji i uputstvu nemaju prava na reklamaciju i besplatan servis, budući da BIZ GROUP DOO ne odgovara za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica. U slučaju fizičkih oštećenja, servis zahteva dijagnostiku. Ukoliko kupac odustane od popravke dužan je da sam reguliše troškove prema servisu i takav vid dodatnih troškova BIZ GROUP DOO ne snosi. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana. Po isteku roka od 14 dana, proizvod se više ne može vratiti. Troškove dostave robe u slučaju reklamacije ili odustanka snosi kupac.

 

Uslovi garancije za grafičke kartice:
Način rešavanja reklamacije: zamena 1/1, sa izuzetkom finansijskog razrešenja u slučaju nedostatka robe za zamenu - korisnik će o uslovima biti obavešten od strane ovlašćenog/distributerskog servisa.
Svaki vid modifikacije na uređaju, u vidu izmene biosa i podešavanja istog, fiziških izmena, otvaranja uređaja, kao i dokaz o manipulaciji uređajem u neadekvatnim uslovima za rad (prašina, vlaga, izuzetno topli ili hladni uslovi rada, i ostali neadekvatni okolinski uslovi) biće smatran neadekvatnom upotrebom uređaja i svaka eventualna reklamacija takvog uređaja će biti odbijena od strane proizvođača/ovlašćenog servisa.
U ovoj situaciji BIZ GROUP DOO kao prodavac navedene robe postupa u skladu sa odlukom i stručnom procenom ovlašćenog servisa/proizvođača isključivo kao posrednik.